Website Review


Enter domain


← Click to update

nguoilanhdao.vn

Website review nguoilanhdao.vn

 Generated on November 06 2018 15:17 PM

Old statistics? UPDATE !


The score is 50/100

Download PDF Version

SEO Content

Title

Người lãnh đạoLength : 14

Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.
Description

Người lãnh đạoLength : 14

Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
KeywordsVery bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties Good, your page take advantage of Og Properties.
Property Content
image http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/Logo/logonld.png
locale vi_VN
type website
title Người lãnh đạo
url http://nguoilanhdao.vn
site_name Người lãnh đạo
description Người lãnh đạo
Headings
H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 9 4 1 89 0
 • [H1] Người lãnh đạo
 • [H2] Chân Dung
 • [H2] Thuật lãnh đạo
 • [H2] Thương hiệu
 • [H2] Kiến quốc
 • [H2] Trò chuyện & đàm luận
 • [H2] Video
 • [H2] Tin tức nổi bật
 • [H2] Mạng xã hội
 • [H2] Kết nối với facebook
 • [H3] Trang chủ
 • [H3] Danh bạ
 • [H3] Liên kết
 • [H3] Từ khóa tìm kiếm nhiều
 • [H4] newsletter
 • [H5] Lê Nữ Thùy Dương
 • [H5] Trần Thị Quỳnh Ngọc
 • [H5] Nguyễn Tuấn Hải
 • [H5] Nguyễn Ngọc Mỹ
 • [H5] Lê Thị Hoàng Yến
 • [H5] Lê Thanh Thản
 • [H5] Hương Trần Kiều Dung
 • [H5] Nguyễn Trung Tín
 • [H5] Lê Thị Bình
 • [H5] Lê Đức Thọ
 • [H5] Đặng Hồng Anh
 • [H5] Trần Hùng Huy
 • [H5] NG. Ảnh Nhượng Tống
 • [H5] Phạm Hồng Hải
 • [H5] Ngô Chí Dũng
 • [H5] Nguyễn Văn Đạt
 • [H5] Phạm Văn Thanh
 • [H5] Nguyễn Quốc Toản
 • [H5] Hồ Hùng Anh
 • [H5] Nguyễn Bá Dương
 • [H5] Trần Uyên Phương
 • [H5] Trần Quí Thanh
 • [H5] Đỗ Anh Dũng
 • [H5] Lê Hồng Minh
 • [H5] Hồ Văn Trung
 • [H5] Lý Quí Trung
 • [H5] Lê Minh Trang
 • [H5] Lưu Thị Tuyết Mai
 • [H5] Chu Thị Tiến
 • [H5] Lê Hồng Thủy Tiên
 • [H5] Hà Kiều Anh
 • [H5] Mai Thu Huyền
 • [H5] Đặng Thanh Hằng
 • [H5] Lý Nhã Kỳ
 • [H5] Đặng Huỳnh Ức Mi
 • [H5] Trần Tuấn Dương
 • [H5] Nguyễn Tử Quảng
 • [H5] Hồ Xuân Năng
 • [H5] Phạm Thị Khánh
 • [H5] Lê Văn Dũng
 • [H5] Dương Thị Mai Hoa
 • [H5] Lê Thị Thu Thủy
 • [H5] Lê Đăng Dũng
 • [H5] Bùi Thành Nhơn
 • [H5] Lê Đăng Khoa
 • [H5] Nguyễn Thanh Việt
 • [H5] Shark louis nguyễn
 • [H5] Nguyễn Ngọc Thủy
 • [H5] Nguyễn Mạnh Dũng
 • [H5] Nguyễn Hữu Thái Hòa
 • [H5] Đỗ Cao Bảo
 • [H5] TS Lê Đắc Sơn
 • [H5] Nguyễn Trường Sơn
 • [H5] Đào Hồng Tuyển
 • [H5] Trần Anh Vương
 • [H5] Phạm Thanh Hưng
 • [H5] Thái Vân Linh
 • [H5] Nguyễn Xuân Phú
 • [H5] Lê Hoàng Diệp Thảo
 • [H5] Nguyễn Đức Tài
 • [H5] Võ Quốc Thắng
 • [H5] Lê Phước Vũ
 • [H5] Trương Thị Lệ Khanh
 • [H5] Phạm Văn Tam
 • [H5] Hà Thu Thanh
 • [H5] Trần Thị Lệ
 • [H5] Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • [H5] Đinh Thị Hoa
 • [H5] Chu Thị Thanh Hà
 • [H5] Trần Bá Dương
 • [H5] Cao Thị Ngọc Dung
 • [H5] Johnathan Hạnh Nguyễn
 • [H5] Huỳnh Uy Dũng
 • [H5] Trần Trọng Kiên
 • [H5] Trịnh Văn Quyết
 • [H5] Phạm Thị Việt Nga
 • [H5] Đỗ Duy Thái
 • [H5] Đoàn Nguyên Đức
 • [H5] Nguyễn Đăng Quang
 • [H5] Nguyễn Thị Mai Thanh
 • [H5] Nguyễn Thị Nga
 • [H5] Trần Đình Long
 • [H5] Thái Hương
 • [H5] Nguyễn Mạnh Hùng
 • [H5] Nguyễn Thị Phương Thảo
 • [H5] Trương Gia Bình
 • [H5] Mai Kiều Liên
 • [H5] Đặng Lê Nguyên Vũ
 • [H5] Phạm Nhật Vượng
Images We found 132 images on this web page.

6 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio Ratio : 18%

Good, this page's ratio of text to HTML code is higher than 15, but lower than 25 percent.
Flash Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.

URL Rewrite Good. Your links looks friendly!
Underscores in the URLs Perfect! No underscores detected in your URLs.
In-page links We found a total of 168 links including 0 link(s) to filesAnchor Type Juice
Đăng nhập Internal Passing Juice
Đăng ký Internal Passing Juice
Menu Internal Passing Juice
Trang chủ Internal Passing Juice
Chân dung Internal Passing Juice
Thuật lãnh đạo Internal Passing Juice
Quản trị Internal Passing Juice
Phong cách lãnh đạo Internal Passing Juice
Văn hóa doanh nghiệp Internal Passing Juice
Thương hiệu Internal Passing Juice
Thương hiệu người lãnh đạo Internal Passing Juice
Thương hiệu địa phương Internal Passing Juice
Tư vấn xây dựng thương hiệu Internal Passing Juice
Kiến quốc Internal Passing Juice
Khởi nghiệp Internal Passing Juice
Cơ hội giao thương Internal Passing Juice
Trò chuyện và đàm luận Internal Passing Juice
Chuyện đời Internal Passing Juice
Sách quản trị Internal Passing Juice
Tự truyện / Hồi ký Internal Passing Juice
Đào tạo Internal Passing Juice
Xây dựng thương hiệu NLĐ Internal Passing Juice
Tài liệu Internal Passing Juice
Videos Internal Passing Juice
Lê Nữ Thùy Dương Internal Passing Juice
Trần Thị Quỳnh Ngọc Internal Passing Juice
Nguyễn Tuấn Hải Internal Passing Juice
Nguyễn Ngọc Mỹ Internal Passing Juice
Lê Thị Hoàng Yến Internal Passing Juice
Lê Thanh Thản Internal Passing Juice
Hương Trần Kiều Dung Internal Passing Juice
Nguyễn Trung Tín Internal Passing Juice
Lê Thị Bình Internal Passing Juice
Lê Đức Thọ Internal Passing Juice
Đặng Hồng Anh Internal Passing Juice
Trần Hùng Huy Internal Passing Juice
NG. Ảnh Nhượng Tống Internal Passing Juice
Phạm Hồng Hải Internal Passing Juice
Ngô Chí Dũng Internal Passing Juice
Nguyễn Văn Đạt Internal Passing Juice
Phạm Văn Thanh Internal Passing Juice
Nguyễn Quốc Toản Internal Passing Juice
Hồ Hùng Anh Internal Passing Juice
Nguyễn Bá Dương Internal Passing Juice
Trần Uyên Phương Internal Passing Juice
Trần Quí Thanh Internal Passing Juice
Đỗ Anh Dũng Internal Passing Juice
Lê Hồng Minh Internal Passing Juice
Hồ Văn Trung Internal Passing Juice
Lý Quí Trung Internal Passing Juice
Lê Minh Trang Internal Passing Juice
Lưu Thị Tuyết Mai Internal Passing Juice
Chu Thị Tiến Internal Passing Juice
Lê Hồng Thủy Tiên Internal Passing Juice
Hà Kiều Anh Internal Passing Juice
Mai Thu Huyền Internal Passing Juice
Đặng Thanh Hằng Internal Passing Juice
Lý Nhã Kỳ Internal Passing Juice
Đặng Huỳnh Ức Mi Internal Passing Juice
Trần Tuấn Dương Internal Passing Juice
Nguyễn Tử Quảng Internal Passing Juice
Hồ Xuân Năng Internal Passing Juice
Phạm Thị Khánh Internal Passing Juice
Lê Văn Dũng Internal Passing Juice
Dương Thị Mai Hoa Internal Passing Juice
Lê Thị Thu Thủy Internal Passing Juice
Lê Đăng Dũng Internal Passing Juice
Bùi Thành Nhơn Internal Passing Juice
Lê Đăng Khoa Internal Passing Juice
Nguyễn Thanh Việt Internal Passing Juice
Shark louis nguyễn Internal Passing Juice
Nguyễn Ngọc Thủy Internal Passing Juice
Nguyễn Mạnh Dũng Internal Passing Juice
Nguyễn Hữu Thái Hòa Internal Passing Juice
Đỗ Cao Bảo Internal Passing Juice
TS Lê Đắc Sơn Internal Passing Juice
Nguyễn Trường Sơn Internal Passing Juice
Đào Hồng Tuyển Internal Passing Juice
Trần Anh Vương Internal Passing Juice
Phạm Thanh Hưng Internal Passing Juice
Thái Vân Linh Internal Passing Juice
Nguyễn Xuân Phú Internal Passing Juice
Lê Hoàng Diệp Thảo Internal Passing Juice
Nguyễn Đức Tài Internal Passing Juice
Võ Quốc Thắng Internal Passing Juice
Lê Phước Vũ Internal Passing Juice
Trương Thị Lệ Khanh Internal Passing Juice
Phạm Văn Tam Internal Passing Juice
Hà Thu Thanh Internal Passing Juice
Trần Thị Lệ Internal Passing Juice
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Internal Passing Juice
Đinh Thị Hoa Internal Passing Juice
Chu Thị Thanh Hà Internal Passing Juice
Trần Bá Dương Internal Passing Juice
Cao Thị Ngọc Dung Internal Passing Juice
Johnathan Hạnh Nguyễn Internal Passing Juice
Huỳnh Uy Dũng Internal Passing Juice
Trần Trọng Kiên Internal Passing Juice
Trịnh Văn Quyết Internal Passing Juice
Phạm Thị Việt Nga Internal Passing Juice
Đỗ Duy Thái Internal Passing Juice
Đoàn Nguyên Đức Internal Passing Juice
Nguyễn Đăng Quang Internal Passing Juice
Nguyễn Thị Mai Thanh Internal Passing Juice
Nguyễn Thị Nga Internal Passing Juice
Trần Đình Long Internal Passing Juice
Thái Hương Internal Passing Juice
Nguyễn Mạnh Hùng Internal Passing Juice
Nguyễn Thị Phương Thảo Internal Passing Juice
Trương Gia Bình Internal Passing Juice
Mai Kiều Liên Internal Passing Juice
Đặng Lê Nguyên Vũ Internal Passing Juice
Phạm Nhật Vượng Internal Passing Juice
Văn hóa doanh nghiệp Viettel: Hãy nói theo cách của bạn Internal Passing Juice
Amazon và câu chuyện sáng tạo Internal Passing Juice
Tỷ phú Richard Branson: May mắn không tự nhiên xuất hiện Internal Passing Juice
[Infographic] Lãnh đạo giỏi là người thế nào? Internal Passing Juice
Lãnh đạo khơi nguồn cảm hứng cho nhân viên Internal Passing Juice
5 lần vấp ngã cay đắng của Tony Robbins Internal Passing Juice
Lối đi riêng của Sài Gòn Food Internal Passing Juice
10 nữ doanh nhân kế nghiệp Internal Passing Juice
Những cực tăng trưởng mới cho du lịch Việt Internal Passing Juice
CEO Vietjet ký hợp đồng 6,5 tỉ đô la Mỹ mua 50 máy bay Airbus Internal Passing Juice
Một bài đăng của Cristiano Ronaldo trên Instagram trị giá bao nhiêu tiền? Internal Passing Juice
Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2018 Internal Passing Juice
“Chuyện tình” Ngô Quang Phúc với người trẻ Internal Passing Juice
Những nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới Internal Passing Juice
Ông Trần Bá Dương: Người xây đế chế ô tô Việt Nam Internal Passing Juice
Shark Tank Forum 2018 sẽ diễn ra vào ngày 17/11 Internal Passing Juice
Tin tức nổi bật Internal Passing Juice
Đại hội Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP. Hà Nội lần III: Sải cánh vươn xa Internal Passing Juice
Triển lãm quốc tế công nghệ cửa hàng và nhượng quyền thương hiệu Internal Passing Juice
Gọi vốn Startup: Nhìn nhận từ một cuộc chơi Internal Passing Juice
Chìa khóa thành công cho startup: Đừng viết kế hoạch kinh doanh quá sớm Internal Passing Juice
8 bài học đắt giá dành cho startup Internal Passing Juice
"Hãy theo đuổi đam mê" thực ra là lời khuyên khiến bạn... kém thành công hơn? Internal Passing Juice
CEO Lưu Hạnh: Dr.Magic “chuyển mình” để vươn xa Internal Passing Juice
32 tuổi vào top giàu nhất Thái Lan nhờ sản xuất snack rong biển Internal Passing Juice
10 quốc gia tốt nhất thế giới cho người khởi nghiệp Internal Passing Juice
Ái nữ kế thừa 9x của các đại gia Việt Internal Passing Juice
Hồi ký huyền thoại Steve Jobs qua thư Internal Passing Juice
Bezos sải cánh Internal Passing Juice
Hành trình đến với đại dương xanh Internal Passing Juice
Chuyển giao quyền lãnh đạo trong một thế giới đang thay đổi Internal Passing Juice
NGÂN HÀNG THỜI CÔNG NGHỆ Internal Passing Juice
Thiền Sư Osho và Đặng Lê Nguyên Vũ... Internal Passing Juice
Doanh nhân Thái Hương và triết lý “kinh doanh tử tế” Internal Passing Juice
Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường Internal Passing Juice
Steve Jobs - Những bí quyết sáng tạo và đổi mới Internal Passing Juice
Bữa Sáng Doanh Nhân - Business Breakfast : Tuần 44/ 2018 Internal Passing Juice
Người Lãnh Đạo | Doanh Nhân Nguyễn Đăng Quang - Ông trùm hàng tiêu dùng Việt Internal Passing Juice
Doanh Nhân Trần Đình Long - Vua thép Hòa Phát Internal Passing Juice
Tỷ Phú Jack Ma và 10 Câu Nói Truyền Cảm Hứng Hay Nhất Internal Passing Juice
Tự truyện Lý Quý Trung - Bầu trời không chỉ có màu xanh Internal Passing Juice
Bữa Sáng Doanh Nhân - Business Breakfast : Tuần 42/ 2018 Internal Passing Juice
Top 5 tự truyện hiếm hoi của doanh nhân Việt Internal Passing Juice
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng Internal Passing Juice
Thiếu gia 27 tuổi là tân chủ tịch của CLB Inter Milan Internal Passing Juice
Việt Nam tụt 1 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của WB Internal Passing Juice
10 nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới năm 2019 Internal Passing Juice
Thuonggiagroup.vn External Passing Juice
Thuonggiaonline.vn External Passing Juice
Luxury-inside.vn External Passing Juice
Tutruyendoanhnhan.com External Passing Juice
Hoikydoanhnhan.com External Passing Juice
Hoikydoanhnghiep.vn External Passing Juice
Về chúng tôi Internal Passing Juice
Liên hệ Internal Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud tịch đoàn nguyễn tổng đốc công giám tập hđqt chủ
Keywords Consistency
Keyword Content Title Keywords Description Headings
chủ 28
tịch 26
công 25
hđqt 20
đốc 17

Usability

Url Domain : nguoilanhdao.vn
Length : 15
Favicon Great, your website has a favicon.
Printability We could not find a Print-Friendly CSS.
Language Good. Your declared language is en.
Dublin Core This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

Doctype HTML 5
Encoding Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity Errors : 13
Warnings : 23
Email Privacy Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Speed Tips
Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization

XML Sitemap Missing

Your website does not have an XML sitemap - this can be problematic.

A sitemap lists URLs that are available for crawling and can include additional information like your site's latest updates, frequency of changes and importance of the URLs. This allows search engines to crawl the site more intelligently.
Robots.txt http://nguoilanhdao.vn/robots.txt

Great, your website has a robots.txt file.
Analytics Great, your website has an analytics tool.

   Google Analytics

PageSpeed Insights


0 / 100    Speed
  Should Fix:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 1.4MiB (73% reduction).

 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3irr14/ys/l/en_US/H5tJQnUM3AE.js could save 531.5KiB (76% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ifBL4/yp/l/en_US/eOHP-LtLfcN.js could save 259.4KiB (74% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yJ/r/wVCFeMwCmfx.js could save 216.7KiB (72% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3is2Q4/y6/l/en_US/07WQjOadOvG.js could save 136.4KiB (75% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/5DDGthGO197.js could save 76.1KiB (68% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iEpO4/yw/l/en_US/6bHvnKXz9Bi.js could save 69.1KiB (74% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/YwaCFe8kxTw.js could save 57.9KiB (69% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iJrp4/yT/l/en_US/GSpdR9Ei6zY.js could save 31.1KiB (69% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yP/r/klmpFZAI0kp.js could save 30.4KiB (73% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y-/r/cb3A_x9kUnv.js could save 18.6KiB (68% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/ACZWbLco5B8.js could save 5.8KiB (67% reduction).
Show how to fix
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://nguoilanhdao.vn/flag2/en.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/flag2/vi.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90%E1%BB%96%20DUY%20TH%C3%81I.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90INH%20TH%E1%BB%8A%20HOA.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90o%C3%A0n%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%A9c.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Cao%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Chu%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C3%A0.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/H%C3%A0%20Thu%20Thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/HU%E1%BB%B2NH%20UY%20D%C5%A8NG.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Johnathan%20H%E1%BA%A1nh%20Nguy%E1%BB%85n.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20%C4%90%C4%82NG%20QUANG.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20TH%E1%BB%8A%20NGA.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nh%C3%A0n.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%87t%20Nga.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tam.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BA%A6N%20%C4%90%C3%8CNH%20LONG.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BB%8ANH%20V%C4%82N%20QUY%E1%BA%BET.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%87%20Khanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20B%C3%A1%20D%C6%B0%C6%A1ng.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/Logo/logonld.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/1.gif (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Bui-Thanh-Nhon.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Chu-thi-tien.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Ho-xuan-nang.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ceo-nguyen-trung-tin.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/chikhanh-bia.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang%20huynh%20uc%20mi.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-hong-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-thanh-hang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dao-hong-tuyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-anh-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-cao-bao-nguoi-lanh-dao.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/doanh-nhan-nguyen-huu-thai-hoa%20(2).jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/duong-thi-mai-hoa.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ha-kieu-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-hung-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-van-trung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/huong-tran-kieu-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dac-son.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dang-dung.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-duc-tho.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hoang-diep-thao(1).jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-minh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-thuy-tien.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-minh-trang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-nu-thuy-duong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-phuoc-vu_av.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thanh-than.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-binh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-hoang-yen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-thu-thuy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-van-dung.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/louis-nguyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/luu-thi-tuyet-mai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-nha-ky-nguoi-lanh-dao.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-qui-trung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/mai-thu-huyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ngo-chi-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-anh-nhuong-tong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ba-duong.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-duc-tai-2.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-manh-dung.jpeg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-my.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-thuy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-quoc-toan.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-thanh-viet.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-truong-son.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tu-quang-1.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tuan-hai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-van-dat.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-xuan-phu.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-hong-hai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-thanh-hung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-van-thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/phillip-Nguyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/shark-khoa.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/thai-van-linh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-anh-vuong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-hung-huy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-qui-thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-thi-quynh-ngoc.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-tuan-duong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-uyen-phuong.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/voquocthang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-CondensedSemiBold.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensed.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensedBold.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensedMedium.ttf (expiration not specified)
 • https://i.ytimg.com/vi/Ns4T_q4bwsU/hqdefault.jpg (5 minutes)
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107871318-6 (15 minutes)
 • https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutes)
 • https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main.js (60 minutes)
 • https://i.ytimg.com/vi/FkFK6za7f20/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/Hbn5xGvOqN0/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/Jgv9T9w9TKs/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/McnATEBMS6E/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/UeKXNAy-Q5o/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/lpbf7aFyUrw/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/pOE_iq3c6Q0/hqdefault.jpg (2 hours)
Show how to fix
Reduce server response time
In our test, your server responded in 2.1 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 22.3MiB (74% reduction).

 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tu-quang-1.png could save 2.7MiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-anh-vuong.jpg could save 1.9MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Ho-xuan-nang.JPG could save 1.6MiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-xuan-phu.jpg could save 1.6MiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BB%8ANH%20V%C4%82N%20QUY%E1%BA%BET.jpg could save 1.1MiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ba-duong.JPG could save 1MiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dao-hong-tuyen.jpg could save 1,012.1KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Chu%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C3%A0.jpg could save 796.2KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-thanh-hung.jpg could save 726.7KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-duc-tai-2.jpg could save 640.5KiB (97% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Johnathan%20H%E1%BA%A1nh%20Nguy%E1%BB%85n.jpg could save 623.9KiB (80% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-anh-dung.jpg could save 593.4KiB (44% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90o%C3%A0n%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%A9c.jpg could save 523.6KiB (75% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-binh.jpg could save 461.8KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20TH%E1%BB%8A%20NGA.jpg could save 444.9KiB (69% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%87%20Khanh.jpg could save 408.8KiB (81% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-nha-ky-nguoi-lanh-dao.jpg could save 334.6KiB (53% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tam.jpg could save 306.9KiB (78% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ha-kieu-anh.jpg could save 300KiB (50% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nh%C3%A0n.jpg could save 254.3KiB (62% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%87t%20Nga.jpg could save 251.4KiB (69% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-manh-dung.jpeg could save 242.1KiB (45% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/1.gif could save 218.2KiB (62% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87.jpg could save 204.9KiB (73% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20B%C3%A1%20D%C6%B0%C6%A1ng.jpg could save 200.4KiB (72% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/thai-van-linh.jpg could save 193.1KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/voquocthang.jpg could save 187.7KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-uyen-phuong.JPG could save 151.2KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-thi-quynh-ngoc.jpg could save 149.2KiB (52% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90%E1%BB%96%20DUY%20TH%C3%81I.jpg could save 138.7KiB (63% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Cao%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Dung.jpg could save 133KiB (68% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-duc-tho.jpg could save 129.2KiB (52% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-thuy.jpg could save 125.5KiB (50% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/huong-tran-kieu-dung.jpg could save 120.6KiB (51% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/HU%E1%BB%B2NH%20UY%20D%C5%A8NG.jpg could save 118.5KiB (82% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-nu-thuy-duong.jpg could save 116.5KiB (53% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-hong-anh.jpg could save 115.9KiB (43% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/H%C3%A0%20Thu%20Thanh.jpg could save 109.8KiB (79% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-thu-thuy.jpg could save 103.8KiB (51% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-qui-thanh.jpg could save 99.9KiB (44% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20%C4%90%C4%82NG%20QUANG.jpg could save 99.5KiB (77% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BA%A6N%20%C4%90%C3%8CNH%20LONG.jpg could save 94.3KiB (70% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/chikhanh-bia.jpg could save 91.7KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Chu-thi-tien.jpg could save 81.5KiB (51% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-thanh-hang.jpg could save 76.3KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang%20huynh%20uc%20mi.jpg could save 70.7KiB (42% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90INH%20TH%E1%BB%8A%20HOA.jpg could save 68.4KiB (77% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hoang-diep-thao(1).jpg could save 66.5KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-thanh-viet.jpg could save 63.7KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ngo-chi-dung.jpg could save 63.4KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-hoang-yen.jpg could save 63.3KiB (43% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-anh-nhuong-tong.jpg could save 62KiB (46% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-hong-hai.jpg could save 61.2KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/doanh-nhan-nguyen-huu-thai-hoa%20(2).jpg could save 58.8KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn.jpg could save 58.6KiB (71% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-van-dat.jpg could save 56.6KiB (44% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/mai-thu-huyen.jpg could save 55.9KiB (43% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-cao-bao-nguoi-lanh-dao.jpg could save 55KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/louis-nguyen.jpg could save 52.4KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-van-trung.jpg could save 52.3KiB (49% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ceo-nguyen-trung-tin.jpg could save 51.5KiB (46% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-hung-huy.jpg could save 49.7KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-qui-trung.jpg could save 48.3KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/shark-khoa.jpg could save 46.8KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-van-dung.JPG could save 46.6KiB (51% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-my.jpg could save 44.9KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-minh.jpg could save 42.7KiB (44% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/phillip-Nguyen.jpg could save 39.2KiB (43% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Bui-Thanh-Nhon.jpg could save 36.6KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-minh-trang.jpg could save 34.8KiB (43% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-tuan-duong.jpg could save 30.9KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/duong-thi-mai-hoa.jpg could save 30.6KiB (49% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-thuy-tien.jpg could save 27.8KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dang-dung.JPG could save 27.8KiB (44% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-hung-anh.jpg could save 25.2KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-phuoc-vu_av.jpg could save 23.7KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-van-thanh.jpg could save 22KiB (45% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/Logo/logonld.png could save 21.8KiB (85% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-quoc-toan.jpg could save 20.7KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-truong-son.jpg could save 14.5KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dac-son.jpg could save 13KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tuan-hai.jpg could save 12.8KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/luu-thi-tuyet-mai.jpg could save 12.6KiB (42% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thanh-than.jpg could save 11.7KiB (45% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png could save 8.6KiB (37% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png could save 6.8KiB (37% reduction).
 • Compressing https://i.ytimg.com/vi/pOE_iq3c6Q0/hqdefault.jpg could save 2.5KiB (12% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png could save 279B (22% reduction).
 • Compressing https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/42387515_2112715152096377_505079108808474624_n.png?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=8c2ba800a3012d2cba9d21328902ddda&oe=5C3DD5DE could save 190B (11% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/flag2/en.png could save 124B (18% reduction).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.9KiB (18% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/css/style.css?v=1537784244 could save 1.5KiB (17% reduction) after compression.
 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css?v=1531296882 could save 251B (23% reduction) after compression.
 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/css/responsive.css?v=1537843988 could save 247B (23% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 3.1KiB (18% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/ could save 3.1KiB (18% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 598B (24% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/js/custom.js?v=1534927396 could save 598B (24% reduction) after compression.
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css?v=1531296886
Show how to fix
  2 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.


99 / 100    User Experience
  Consider Fixing:
Size tap targets appropriately
Some of the links/buttons on your webpage may be too small for a user to easily tap on a touchscreen. Consider making these tap targets larger to provide a better user experience.

The following tap targets are close to other nearby tap targets and may need additional spacing around them.

 • The tap target <button type="button" class="navbar-toggler…-toggler-right"></button> is close to 1 other tap targets final.
 • The tap target <a href="http://nguoila…chan-dung.html">Chân dung</a> and 10 others are close to other tap targets.
Show how to fix
  4 Passed Rules
Show details
Avoid plugins

Your page does not appear to use plugins, which would prevent content from being usable on many platforms. Learn more about the importance of avoiding plugins.

Configure the viewport

Your page specifies a viewport matching the device's size, which allows it to render properly on all devices. Learn more about configuring viewports.

Size content to viewport

The contents of your page fit within the viewport. Learn more about sizing content to the viewport.

Use legible font sizes

The text on your page is legible. Learn more about using legible font sizes.


0 / 100    Speed
  Should Fix:
Enable compression
Compressing resources with gzip or deflate can reduce the number of bytes sent over the network.

Enable compression for the following resources to reduce their transfer size by 1.4MiB (73% reduction).

 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3irr14/ys/l/en_US/H5tJQnUM3AE.js could save 531.5KiB (76% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ifBL4/yp/l/en_US/eOHP-LtLfcN.js could save 259.4KiB (74% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yJ/r/wVCFeMwCmfx.js could save 216.7KiB (72% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3is2Q4/y6/l/en_US/07WQjOadOvG.js could save 136.4KiB (75% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/5DDGthGO197.js could save 76.1KiB (68% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y5/r/6z28sV5BpoS.js could save 61.6KiB (72% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y1/r/YwaCFe8kxTw.js could save 57.9KiB (69% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iJrp4/yT/l/en_US/GSpdR9Ei6zY.js could save 31.1KiB (69% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yP/r/klmpFZAI0kp.js could save 30.4KiB (73% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y-/r/cb3A_x9kUnv.js could save 18.6KiB (68% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yh/r/94opnalmU8p.js could save 13.4KiB (67% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ye/l/0,cross/BQWrbCxwKTG.css could save 5.6KiB (74% reduction).
Show how to fix
Leverage browser caching
Setting an expiry date or a maximum age in the HTTP headers for static resources instructs the browser to load previously downloaded resources from local disk rather than over the network.

Leverage browser caching for the following cacheable resources:

 • http://nguoilanhdao.vn/flag2/en.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/flag2/vi.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90%E1%BB%96%20DUY%20TH%C3%81I.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90INH%20TH%E1%BB%8A%20HOA.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90o%C3%A0n%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%A9c.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Cao%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Chu%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C3%A0.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/H%C3%A0%20Thu%20Thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/HU%E1%BB%B2NH%20UY%20D%C5%A8NG.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Johnathan%20H%E1%BA%A1nh%20Nguy%E1%BB%85n.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20%C4%90%C4%82NG%20QUANG.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20TH%E1%BB%8A%20NGA.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nh%C3%A0n.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%87t%20Nga.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tam.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BB%8ANH%20V%C4%82N%20QUY%E1%BA%BET.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%87%20Khanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20B%C3%A1%20D%C6%B0%C6%A1ng.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/Logo/logonld.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/1.gif (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Bui-Thanh-Nhon.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Chu-thi-tien.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Ho-xuan-nang.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ceo-nguyen-trung-tin.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/chikhanh-bia.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang%20huynh%20uc%20mi.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-hong-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-thanh-hang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dao-hong-tuyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-anh-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-cao-bao-nguoi-lanh-dao.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/doanh-nhan-nguyen-huu-thai-hoa%20(2).jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/duong-thi-mai-hoa.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ha-kieu-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-hung-anh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-van-trung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/huong-tran-kieu-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dac-son.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dang-dung.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-duc-tho.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hoang-diep-thao(1).jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-minh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-thuy-tien.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-minh-trang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-nu-thuy-duong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-phuoc-vu_av.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thanh-than.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-binh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-hoang-yen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-thu-thuy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-van-dung.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/louis-nguyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/luu-thi-tuyet-mai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-nha-ky-nguoi-lanh-dao.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-qui-trung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/mai-thu-huyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ngo-chi-dung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-anh-nhuong-tong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ba-duong.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-duc-tai-2.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-manh-dung.jpeg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-my.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-thuy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-quoc-toan.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-thanh-viet.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-truong-son.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tu-quang-1.png (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tuan-hai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-van-dat.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-xuan-phu.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-hong-hai.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-thanh-hung.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-van-thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/phillip-Nguyen.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/shark-khoa.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/thai-van-linh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-anh-vuong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-hung-huy.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-qui-thanh.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-thi-quynh-ngoc.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-tuan-duong.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-uyen-phuong.JPG (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/voquocthang.jpg (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-CondensedSemiBold.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiBold.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensed.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensedBold.ttf (expiration not specified)
 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/fonts/NotoSans-hinted/NotoSans-SemiCondensedMedium.ttf (expiration not specified)
 • https://i.ytimg.com/vi/Ns4T_q4bwsU/hqdefault.jpg (5 minutes)
 • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107871318-6 (15 minutes)
 • https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutes)
 • https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main.js (60 minutes)
 • https://i.ytimg.com/vi/FkFK6za7f20/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/Hbn5xGvOqN0/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/Jgv9T9w9TKs/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/McnATEBMS6E/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/UeKXNAy-Q5o/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/lpbf7aFyUrw/hqdefault.jpg (2 hours)
 • https://i.ytimg.com/vi/pOE_iq3c6Q0/hqdefault.jpg (2 hours)
Show how to fix
Reduce server response time
In our test, your server responded in 2.1 seconds.

There are many factors that can slow down your server response time. Please read our recommendations to learn how you can monitor and measure where your server is spending the most time.

Show how to fix
Optimize images
Properly formatting and compressing images can save many bytes of data.

Optimize the following images to reduce their size by 28.7MiB (95% reduction).

 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tu-quang-1.png could save 2.8MiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-anh-vuong.jpg could save 1.9MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Ho-xuan-nang.JPG could save 1.6MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-xuan-phu.jpg could save 1.6MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-anh-dung.jpg could save 1.3MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/TR%E1%BB%8ANH%20V%C4%82N%20QUY%E1%BA%BET.jpg could save 1.1MiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ba-duong.JPG could save 1MiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dao-hong-tuyen.jpg could save 1,017.6KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-binh.jpg could save 966.1KiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Chu%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20H%C3%A0.jpg could save 801KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Johnathan%20H%E1%BA%A1nh%20Nguy%E1%BB%85n.jpg could save 757.7KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-thanh-hung.jpg could save 729.9KiB (99% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90o%C3%A0n%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%A9c.jpg could save 681.9KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-duc-tai-2.jpg could save 646.8KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20TH%E1%BB%8A%20NGA.jpg could save 627.7KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-nha-ky-nguoi-lanh-dao.jpg could save 611.3KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ha-kieu-anh.jpg could save 590.6KiB (98% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-manh-dung.jpeg could save 524.7KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%C6%B0%C6%A1ng%20L%E1%BB%87%20Khanh.jpg could save 490.3KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/thai-van-linh.jpg could save 394.8KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Nh%C3%A0n.jpg could save 392.5KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/voquocthang.jpg could save 388.8KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tam.jpg could save 378.8KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%87t%20Nga.jpg could save 347.9KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-uyen-phuong.JPG could save 312.5KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-thi-quynh-ngoc.jpg could save 278.1KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/1.gif could save 274.8KiB (78% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20B%C3%A1%20D%C6%B0%C6%A1ng.jpg could save 267.2KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87.jpg could save 266.3KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-hong-anh.jpg could save 261.5KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-thuy.jpg could save 248.9KiB (97% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-duc-tho.jpg could save 236.7KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/huong-tran-kieu-dung.jpg could save 224.3KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-qui-thanh.jpg could save 215.3KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-nu-thuy-duong.jpg could save 211.8KiB (96% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90%E1%BB%96%20DUY%20TH%C3%81I.jpg could save 208.7KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-thu-thuy.jpg could save 192KiB (95% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/chikhanh-bia.jpg could save 187.9KiB (91% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Cao%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Dung.jpg could save 178.6KiB (91% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang-thanh-hang.jpg could save 160.8KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/dang%20huynh%20uc%20mi.jpg could save 159.7KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Chu-thi-tien.jpg could save 148.9KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thi-hoang-yen.jpg could save 138.8KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hoang-diep-thao(1).jpg could save 133.5KiB (94% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-thanh-viet.jpg could save 132.3KiB (92% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-hong-hai.jpg could save 126.8KiB (92% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-anh-nhuong-tong.jpg could save 126.2KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ngo-chi-dung.jpg could save 125.9KiB (92% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/mai-thu-huyen.jpg could save 122KiB (92% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-van-dat.jpg could save 121.4KiB (93% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/HU%E1%BB%B2NH%20UY%20D%C5%A8NG.jpg could save 118.5KiB (82% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/do-cao-bao-nguoi-lanh-dao.jpg could save 115.2KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/doanh-nhan-nguyen-huu-thai-hoa%20(2).jpg could save 110.7KiB (89% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/H%C3%A0%20Thu%20Thanh.jpg could save 109.8KiB (79% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ceo-nguyen-trung-tin.jpg could save 106.1KiB (93% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-hung-huy.jpg could save 103.5KiB (92% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/louis-nguyen.jpg could save 100.9KiB (90% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/NGUY%E1%BB%84N%20%C4%90%C4%82NG%20QUANG.jpg could save 99.5KiB (77% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ly-qui-trung.jpg could save 96.2KiB (89% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-van-trung.jpg could save 95.9KiB (88% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-ngoc-my.jpg could save 88.6KiB (91% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/shark-khoa.jpg could save 87.4KiB (87% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-minh.jpg could save 87.1KiB (88% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/phillip-Nguyen.jpg could save 82.6KiB (88% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-van-dung.JPG could save 80KiB (87% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-minh-trang.jpg could save 73.6KiB (90% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/Bui-Thanh-Nhon.jpg could save 71.4KiB (89% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/%C4%90INH%20TH%E1%BB%8A%20HOA.jpg could save 68.4KiB (77% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/files/Tr%E1%BA%A7n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Ki%C3%AAn.jpg could save 58.6KiB (71% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/tran-tuan-duong.jpg could save 55.5KiB (82% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/duong-thi-mai-hoa.jpg could save 55.4KiB (87% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dang-dung.JPG could save 55.2KiB (86% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-hong-thuy-tien.jpg could save 51.6KiB (83% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/ho-hung-anh.jpg could save 48.2KiB (85% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/Hbn5xGvOqN0/hqdefault.jpg could save 32.8KiB (72% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/lpbf7aFyUrw/hqdefault.jpg could save 30.8KiB (69% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/McnATEBMS6E/hqdefault.jpg could save 28KiB (71% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-phuoc-vu_av.jpg could save 23.7KiB (48% reduction).
 • Compressing and resizing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/Logo/logonld.png could save 22KiB (86% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/pham-van-thanh.jpg could save 22KiB (45% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/FkFK6za7f20/hqdefault.jpg could save 20.7KiB (69% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-quoc-toan.jpg could save 20.7KiB (47% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/Ns4T_q4bwsU/hqdefault.jpg could save 17.7KiB (63% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/Jgv9T9w9TKs/hqdefault.jpg could save 16.7KiB (65% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/UeKXNAy-Q5o/hqdefault.jpg could save 16.5KiB (65% reduction).
 • Compressing and resizing https://i.ytimg.com/vi/pOE_iq3c6Q0/hqdefault.jpg could save 15.4KiB (69% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-truong-son.jpg could save 14.5KiB (45% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-dac-son.jpg could save 13KiB (47% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/nguyen-tuan-hai.jpg could save 12.8KiB (48% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/luu-thi-tuyet-mai.jpg could save 12.6KiB (42% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/public/uploads/images/chan%20dung/le-thanh-than.jpg could save 11.7KiB (45% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yH/r/ymaruJl2Pjp.png could save 8.6KiB (37% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png could save 6.8KiB (37% reduction).
 • Compressing https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yN/r/WgFKRx0VFOG.png could save 279B (22% reduction).
 • Compressing https://scontent-mia3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/42387515_2112715152096377_505079108808474624_n.png?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-mia3-2.xx&oh=8c2ba800a3012d2cba9d21328902ddda&oe=5C3DD5DE could save 190B (11% reduction).
 • Compressing http://nguoilanhdao.vn/flag2/en.png could save 124B (18% reduction).
Show how to fix
  Consider Fixing:
Minify CSS
Compacting CSS code can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify CSS for the following resources to reduce their size by 1.9KiB (18% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/css/style.css?v=1537784244 could save 1.5KiB (17% reduction) after compression.
 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css?v=1531296882 could save 251B (23% reduction) after compression.
 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/css/responsive.css?v=1537843988 could save 247B (23% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify HTML
Compacting HTML code, including any inline JavaScript and CSS contained in it, can save many bytes of data and speed up download and parse times.

Minify HTML for the following resources to reduce their size by 3.1KiB (18% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/ could save 3.1KiB (18% reduction) after compression.
Show how to fix
Minify JavaScript
Compacting JavaScript code can save many bytes of data and speed up downloading, parsing, and execution time.

Minify JavaScript for the following resources to reduce their size by 598B (24% reduction).

 • Minifying http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/js/custom.js?v=1534927396 could save 598B (24% reduction) after compression.
Show how to fix
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content
Your page has 1 blocking CSS resources. This causes a delay in rendering your page.

None of the above-the-fold content on your page could be rendered without waiting for the following resources to load. Try to defer or asynchronously load blocking resources, or inline the critical portions of those resources directly in the HTML.

Optimize CSS Delivery of the following:

 • http://nguoilanhdao.vn/themes/nguoilanhdao/plugins/bootstrap/css/bootstrap.min.css?v=1531296886
Show how to fix
  2 Passed Rules
Show details
Avoid landing page redirects

Your page has no redirects. Learn more about avoiding landing page redirects.

Prioritize visible content

You have the above-the-fold content properly prioritized. Learn more about prioritizing visible content.* The results are cached for 30s. If you have made changes to your page, please wait for 30s before re-running the test.